Voorwaarden Muzieklessen

23 december 2016

Algemeen: Door les te nemen bij Studio Guitarra gaat de leerling (*of zijn/haar ouder of voogd) akkoord met deze voorwaarden.

– Zodra een leskaart in gebruik is genomen is de leerling* verplicht de totale kosten van deze kaart te betalen door vooruitbetaling ineens of (indien mogelijk) in maandelijkse termijnen d.m.v. periodieke automatische incasso. Er is géén restitutie mogelijk. De kaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

– Wanneer een leskaart niet meer geldig is of alle lessen voorbij zijn hoeft de leerling* de lessen niet voort te zetten. Er is geen opzegtermijn.

– Er wordt géén lesgeld gerekend tijdens vakanties van Studio Guitarra (zie hierboven). Ook als de les wordt afgezegd door de leraar wordt de les niet meegerekend.

– Niet door de leerling bezochte lessen worden altijd wel meegerekend.

– Het eventueel inhalen van een gemiste les kan alleen in dezelfde week en wordt niet gegarandeerd.

 

10- (of 5-)lessenkaart: is één (of half) jaar geldig vanaf de datum van de eerste les van deze kaart.

– Een reeds gemaakte afspraak kan maximaal éénmaal gratis worden verplaatst, mits dit tenminste één dag van tevoren wordt gemeld. (Bij duo-lessen alleen na gezamenlijk overleg!)

 

12- (of 6-)lessenkaart: is alleen geldig voor een wekelijkse les op een vaste dag en tijd.

-De 12-(of 6-)lessenkaart kan na overleg worden omgezet in een 10-(of 5-)lessenkaart.

 

10- of 12-lessenkaart: In bijzondere situaties (uitsluitend ter beoordeling door de leraar) kunnen de lessen tussentijds gestaakt worden, zolang de kaart nog niet halfvol is en er ook nog geen halfjaar is verstreken. In dat geval wordt het prijsverschil met een 5- of 6-lessenkaart terugbetaald.